alfred-adler-in-40-sozu-dinginyasam.com

Alfred Adler ‘in İnsan Karakteri ve Psikolojisi Üzerine Yaptığı 40 Tespit

Alfred Adler psikoloji biliminin en önemli isimlerinden biri şüphesiz. Bireysel Psikoloji ‘nin kurucusu olan Alfred Adler, Derinlik Psikolojisinin de Sigmund Freud ve Carl Gustav Jung ile birlikte üç büyük kurucusundan biri. Alfred Adler 7 Şubat 1870 ‘te Avusturya ‘da doğdu. Sigmund Freud ‘un öğrencisi olan Alfred Adler, birlikte bir çok çalışmalar yaptıktan sonra, kendi ekolü üzerinden devam etti. İnsan psikolojisi üzerinde özellikle aşağılık kompleksinin etkisini vurguladı. Bireysel psikoloji ekolü için bir çok kitap yazdı ve bu Alfred Adler Kitapları nda insan karakteri ve psikolojisi üzerine oldukça faydalı tespitlerde bulundu. Alfred Adler sözleri bu tespitleri içeren cümleler. Bu yazıda, psikolojinin en önemli üstadlarından biri olan Alfred Adler ‘in insan karakteri ve psikolojisi üzerine yaptığı 40 tespiti, Alfred Adler sözleri ni paylaşacağız.

Erich Fromm ‘un Sevgi üzerine tespitlerinin yer aldığı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Sigmund Freud ‘un ders niteliğinde 25 sözüne yer verdiğimiz yazımızı da okuyabilirsiniz.

Bu Yazıda Neler Okuyacaksınız?

1.     “İyi bir ruh bilimcisi olan Dostoyevski şöyle der: Bir insanın karakterini can sıkıcı psikolojik çözümlemelerden çok, gülüşünden anlamak mümkündür.” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-0

2.     “Bir insanın değeri, toplumsal iş bölümünde üzerine düşen yeri ne ölçüde doldurduğuna bakılarak belirlenir.” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-1

3.     “Hayattaki en büyük tehlike çok fazla önlem almanızdır.” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-2

4.     “Tırnak kemirme ve burun karıştırma gibi dikkat çeken kötü alışkanlıklara sahip insanlar, ilgili davranışlarıyla inatçı kimseler olduklarını ele verdiklerini bilmezler.” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-3

5.     “Başkalarının yaşamına katkıda bulunma şeklinde en ufak bir niyet taşımaksızın kişiliğimizi bir boşluk içinde geliştirmemiz gerektiğini düşünürsek yalnızca emir vermekle yetinen antipatik biri oluruz.” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-4

6.     “Kendini tanıma, mutluluğun ilk kanunudur.”

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-5

7.     “Bazı çocuklar aşırı derecede huysuzluğu kaçarak dikkati üzerlerine çekmek isterken, daha çok ya da daha az kurnaz kimileri aşırı derecede uslu davranarak aynı amaca varmaya çalışırlar.” 

Bazı çocuklar aşırı derecede huysuzluğu kaçarak dikkati üzerlerine çekmek isterken, daha çok ya da daha az kurnaz kimileri aşırı derecede uslu davranarak aynı amaca varmaya çalışırlar.

8.     “Bir insanın devinimlerinin yöneldiği amaç, o insanın çocukken dış dünyadan aldığı izlenimlerin etkisi altında gelişip ortaya çıkar.” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-7

9.     “Bazen insanlar, kendini beğenmişlik ya da kibir sözcüğü yerine kulağa daha hoş gelen hırs sözcüğünü kullanarak kendilerini biraz temize çıkarmaya çalışırlar.” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-8

10. “Çocuğun aile çevresindeki bir kişiye göstereceği aşırı sevginin hiçbir zaman gözden kaçırılmaması gerekir.” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-9

11. “Üstünlük kompleksinin temelinde, her zaman bir aşağılık kompleksi yatar.”

Üstünlük kompleksinin temelinde, her zaman bir aşağılık kompleksi yatar.

12. “Erkek eşinin aynı zamanda arkadaşı olmalı, eşinin yaşamını kolaylaştırmaya ve zenginleştirmeye çalışmalı, eşinin gönlünü hoş etmekten kıvanç duymalıdır.” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-11

13. “Bütün oyunlarda gelecek için hazırlık özelliği açığa vurur kendini. Örneğin çocuğun oyun karşısındaki tutumunda, oynayacağı oyunun seçiminde ve ona verdiği önemde bu durumu gözlemleyebiliriz.” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-12

14. “Erkek ve kadın birlikte yaşadıklarında, birbirlerine boyun eğmedikleri arkadaşça bir iş bölümü içinde yaşamalıdırlar.” 

Erkek ve kadın birlikte yaşadıklarında, birbirlerine boyun eğmedikleri arkadaşça bir iş bölümü içinde yaşamalıdırlar. alfred adler

15. “Hayatta birçok kötü olayla karşılaşmış güçsüz çocukların hayal gücü üstün düzeydedir; böylesi çocuklar, düş kurup dururlar hep.” 

Hayatta birçok kötü olayla karşılaşmış güçsüz çocukların hayal gücü üstün düzeydedir; böylesi çocuklar, düş kurup dururlar hep. alfred adler

16. “Evlilik diğer insana ilgi duymayı ve kendini onun yerine koyabilme yeteneğine gereksinim duyar.” 

Evlilik diğer insana ilgi duymayı ve kendini onun yerine koyabilme yeteneğine gereksinim duyar. alfred adler

17. “Hayatın tek tek olayları bakımından sıklıkla gözlemlediğimiz bir şey var ki, o da bazı kimselerin yaşam konusunda kendilerinde var olan yeteneklerden haberlerinin bulunmayışı ve ilgili yetenekleri küçümsemeleridir.” 

Hayatın tek tek olayları bakımından sıklıkla gözlemlediğimiz bir şey var ki, o da bazı kimselerin yaşam konusunda kendilerinde var olan yeteneklerden haberlerinin bulunmayışı ve ilgili yetenekleri küçümsemeleridir. alfred adler

18. “Hayatta kadınların nasıl ikinci derecede rol oynamakla yükümlü kılındığını gören bir kızın cesaretini yitirip, kendisini bekleyen işlere pek istenildiği gibi el atamayacağı, yaşamın karşısına çıkaracağı ödevlerden korkup soluğu kaçmakta alacağı doğal, bunun da kendisini ise yaramaz bir duruma sokacağı kuşkusuzdur.” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-17

19. “Her isteyiş, bir yetersizlik duygusuyla ilgilidir, insanda bir doyum, bir hoşnutluk, bir yeterlilik sağlama eğilim ve dürtüsünün doğmasına yol açar.” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-18

20. “İhmâl, toplumsallık duygusunun bir eksiğidir.” 

İhmâl, toplumsallık duygusunun bir eksiğidir. alfred adler

21. “Kendine güvenmek bir cevherdir. İnsanın çevresini de aydınlatır. Kendilerine güvenmeyenlerin başkalarına da güvenmediği iyi bilinir.” 

Kendine güvenmek bir cevherdir. İnsanın çevresini de aydınlatır. Kendilerine güvenmeyenlerin başkalarına da güvenmediği iyi bilinir. alfred adler

22. “Yalnızca kötü olanı görmek ve suçlamak yetmez. İnsan kendine şu soruyu sormalıdır; bütün bunların düzelmesi için ben ne yaptım?” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-21

23. “İki kişinin aynı şeyi yapması, aynı şey değildir; ama aynı şeyi yapmasalar da, yaptıkları aynı şey olabilir.” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-22

24. “İnsan iradesi özgür değildir. İşin doğrusu, bir amaca bağlanır bağlanmaz insan iradesi özgürlüğünü yitirecektir.” 

İnsan iradesi özgür değildir. İşin doğrusu, bir amaca bağlanır bağlanmaz insan iradesi özgürlüğünü yitirecektir. alfred adler

25. “İnsan ancak içerisinde bulunduğu yaşam şartlarını kabul ettiği zaman mutluluğa ulaşabilir.” 

İnsan ancak içerisinde bulunduğu yaşam şartlarını kabul ettiği zaman mutluluğa ulaşabilir. alfred adler

26. “Dikkatin uyanmasında en önemli etmen dünyaya yönelik gerçek ve köklü bir ilgidir. İlgi dikkatten çok daha derinlere gider. Eğer ilgiliysek dikkat de edeceğimiz açıktır; ilginin olduğu yerde eğitimcinin dikkat için kaygılanması gerekmez.” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-25

27. “Kadınla erkek arasındaki uzlaşma ve dengenin karakteristik özelliği arkadaşlıktır. Kadın ve erkek arasındaki ilişkide karşı tarafı boyunduruk altına almak, tıpkı ulusların yaşamındaki gibi katlanılmaz nitelik taşır.”

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-26

28. “Örneğin moral gücünü yitirmiş pısırık bir ortamda büyüyen çocuklarda böyle bir durumla karşılaşırız; çevrenin aşırı kötümserliği kolaylıkla çevreden çocuğa geçer.” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-27

29. “Ruhsal ilişkiler örgüsünden koparılıp alınmış bir tek ruhsal olaya dayanılarak insanı tanımak gibi bir işe kalkışılamaz.” 

Ruhsal ilişkiler örgüsünden koparılıp alınmış bir tek ruhsal olaya dayanılarak insanı tanımak gibi bir işe kalkışılamaz. alfred adler

30. “Kendilerini ezik durumda hissedenlerin yaşamın küçük bir kesitinden dışarı çıkamayanlar arasında yer alacağını, hayattan biraz yüz çevirmiş kişilerin yaşamın sorunlarını, yasama gereği gibi ayak uyduranlar kadar açık seçik göremeyeceğini söyleyebiliriz.” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-29

31. “Böcek korkusu çocukta yoktur,onu cevresindeki insanlardan öğrenir.çevrenin aşırı kötümserliği kolaylıkla çevreden çocuğa geçer.”

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-30

32. “Kendini beğenmişler kendini beğenmişliklerine doyum sağlamaktan alıkonuldu mu, hiç değilse başkalarına üzüntü vermek, acı çektirmek isterler.” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-31

33. “Oyun oynamaktan kaçan çocukların ruhsal gelişimlerinde her zaman bir aksaklık söz konusudur.” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-32

34. “Özetlersek diyebiliriz ki, düş, düşü görenin kafasının bir sorunla meşgul olduğunu, ayrıca bu sorun karşısında ne gibi bir tutum takındığını ortaya koyar. Düşte düşü görenin çevresine karşı tutumunu etkileyen toplumsallık duygusu ve güçlülük eğilimi gibi iki etken özellikle rol oynar, en azından bunların düşte hafiften izlerini ele geçirmek mümkündür.” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-33

35. “Sanrı, ruhsal berilimin alabildiğine büyük boyutlara ulaştığı, insanın amacından itilip uzaklaştırılacağı korkusuna kapıldığı durumlarda ortaya çıkmaktadır.” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-34

36. “Bir insanı anlamak istediğiniz zaman, kendisi hakkında konuşmaya başladığı zaman kulaklarınızı kapatın, onu dinlemek yerine nasıl davrandığını, nasıl hareket ettiğini izleyin.” 

Bir insanı anlamak istediğiniz zaman, kendisi hakkında konuşmaya başladığı zaman kulaklarınızı kapatın, onu dinlemek yerine nasıl davrandığını, nasıl hareket ettiğini izleyin. alfred adler

37. “Unutkan insanlar öyle kişilerdir ki, açıkça başkaldırmaya pek yanaşmaz, ama unutkan davranışlarıyla ödevlerine karşı yeteri kadar ilgi duymadıklarını ele verirler.” 

Unutkan insanlar öyle kişilerdir ki, açıkça başkaldırmaya pek yanaşmaz, ama unutkan davranışlarıyla ödevlerine karşı yeteri kadar ilgi duymadıklarını ele verirler. alfred adler

38. “Yıkayıp temizleme hastalığı ‘na kadınlarda alabildiğine sık rastlanır. Böyle davrananların tümü de kadınlık rolünü üstlenmeye karşı koyanlardır; ilgili davranışlarıyla kendilerini bir tür mükemmelliğe kavuşmuş görür, her gün kendileri gibi sık sık temizliğe başvurmayan kadınlara tepeden bakarlar.”

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-37

39. “Bir insanın ideal davranışı belirli bir ölçüyü aşıp da, iyi kalpliliği ve insancıllığı göze batar bir boyut kazandı mı, durumdan kuşku duymanın yeridir.” 

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-40

40. “Bir başkasını etkilemenin en iyi yolu, o kişiyi hak ve çıkarlarını garanti altına alınmış hissedeceği bir ruh durumuna sokmaktır.”

alfred-adler-sozleri-dinginyasam.com-38

Alfred Adler Kitapları

Bu yazımızda, Alfred Adler sözleri ne ve Adler in yapmış olduğu 40 tespite baktık. Umarız faydalı olmuştur. Alfred Adler Kitapları ve sözleri ile, psikoloji bilimi için en önde gelen isimlerinden. Henüz Alfred Adler Kitapları nı okumadıysanız, şiddetle tavsiye ederiz. her kitabında, kendinizi bulacağınız birbirinden çok tespit sizleri bekliyor olacak.

Alfred Adler Eserleri :

 • Yaşamın Anlam ve Amacı
 • Yaşama Sanatı
 • İnsanı Tanıma Sanatı
 • Çocuk Eğitimi
 • Nevroz Sorunları
 • Yaşamsal Sorunlar
 • Eşcinsellik Üzerine
 • Bireysel Psikoloji
 • Bir Yaşamöyküsünü Okuma Sanatı
 • Sorunlu Okul Çocuğu
 • Güç Eğitilebilir Çocuklar
 • Bireysel Psikoloji
 • Modern Psikoloji
 • Psikolojik Aktivite

Erich Fromm ‘un Sevgi üzerine tespitlerinin yer aldığı yazımızı da okuyabilirsiniz.

Sigmund Freud ‘un ders niteliğinde 25 sözüne yer verdiğimiz yazımızı da okuyabilirsiniz.


Diğer Alfred Adler Sözleri

41. Hata yapmaktan korkmayın, çünkü yaşamayı öğrenmenin başka yolu yoktur.

Buna Da Bakın

anksiyete nasil gecer anksiyete nasil yenilir dinginyasam.com 1

Anksiyete Nasıl Geçer? Anksiyete Nasıl Yenilir?

Anksiyete nedir, kaygı bozukluğu nedir, anksiyete belirtileri nelerdir gibi soruları önceki anksiyete yazımızda yanıtlamıştık. Peki …

anksiyete nedir kaygi bozuklugu nedir www.dinginyasam.com

Anksiyete Nedir? Kaygı Bozukluğu ve Anksiyete Belirtileri

Anksiyete, diğer bir adıyla kaygı bozukluğu, birçok insanın yaşamını olumsuz etkileyen önemli bir psikolojik rahatsızlık. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir