MBTI Testi ve 16 Farklı Kişilik Tipi

MBTI Testi Nedir?

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), psikiyatrinin kurucularından Carl Gustav Jung ‘ın kişilik, karakter ve arketipler çalışmalarından yola çıkılarak hazırlanmış, popüler bir karakter analizi yöntemi dir. Bu yöntem Katharina Cook Briggs ve Isabel Myers tarafından hazırlanmıştır. Bu yöntem, 4 farklı kişilik özelliğinin iki ayrı değerine göre oluşan 16 kombinasyondan meydana geliyor. Bu da insanları temel olarak 16 ayrı karaktere bölüyor. MBTI Testi, insanlara belirli sorular sorularak, bu karakterlerden hangisine dahil olduğunu öğrenmeye dayalı bir karakter analizi testi.

Tabi her insan özel ve farklı. Bu karakter analizi yöntemi, sadece belirli ortak özelliklere göre insanları kategorize ediyor. Bu noktada burçlara da benzetebilirsiniz bu yöntemi. Ama burçlardan daha bilimsel ve çeşitli çalışmalarla kanıtlanmış bir yöntem olduğunu da gözden kaçırmamalısınız.

Özellikle işe alımlarda, Myers-Briggs karakter testine sıklıkla başvurulur. Adayların hangi karakterde olduğu, MBTI testi ile öğrenilerek, belirlenen pozisyon için uygun olup olmadığı daha sağlıklı olarak belirlenir.

mbti testi 16 farkli karakter dingin yasam.com

4 Noktaya Göre 16 Farklı MBTI Karakter Tipi

Peki MBTI Karakter Testi ‘nin bu 16 karakter tipini ortaya çıkarmak için kullandığı 4 ayrı nokta hangileri? Diğer bir tabirle, hangi 4 soruya göre MBTI karakterleri oluşuyor? Bu sorular ve noktalar şu şekilde:

 • Kişinin enerjisini ve dikkatini odakladığı yer neresi? Çevresinden mi, kendisinden mi?

Buna göre;

 • E (Dışadönük)
 • I (içedönük)
 • Kişi, bilgiyi nasıl alıyor? Sağduyulu mu hareket ediyor, sezgilerine mi güveniyor?

Buna göre;

 • S (Sağduyulu)
 • N (Sezgisel)
 • Kişi, nasıl karar alıyor? Düşüncelerine göre mi, yoksa hislerine göre mi karar veriyor?

Buna göre;

 • T (Düşünen)
 • F (Hisseden)
 • Kişinin dış dünyaya yönelimi nasıl? Daha çok yargılamaya yönelik mi, algılamaya yönelik mi?

Buna göre;

 • J (Yargılayan)
 • P (Kavrayan)

Peki bu ikili grupların anlamları ne? İsterseniz biraz da onların detaylarına girelim. Siz de bu detaylara odaklanarak, kendi tipinizi belirleyebilirsiniz.


E, Dışa Dönükler (Extroverts) ve I, İçe Dönükler (Introverts)

Dışa Dönükler (E)  (Toplumun % 80 ‘i)İçe Dönükler (I ) (Toplumun %20 ‘si)
Çok konuşan, konuşkanSessiz, sakin
Katılımcı, hareketliTemkinli, izleyen
Sosyal, iletişimciYalnız kalmayı tercih eden
Bir çok yüzeysel ilişkisi olanBire bir az derin ilişkiler kuran
Girişken, açıksözlüKorunan, imacı
Başkalarının içinde daha mutluKendiyle daha mutlu
Etrafa sosyal enerji saçanKendine içine dönük
Dış etkinliklerden hoşlanan, gezginİç etkinliklerden hoşlanan, evcimen
Harekete geçmek için etrafında adam arayanKendi başına harekete geçebilen

S, Sağduyulular (Sensors) ve N, Sezgilerini Kullananlar (Intuitives)

Sağduyulular  (S ) (Toplumun % 80 ‘i)Sezgilerini kullananlar (N) (Toplumun % 20 ‘si)
Gözlem yetenekleri kuvvetliYaratıcılık yönü kuvvetli
Çevreyi hızlı kavrayanOlasılıkları düşünebilen
Şimdiye odaklıGeleceğe Odaklı
Meraklı, uyanıkKendini gözlemleyebilen
Ayakları yere basan İçine doğduğu gibi yaşayan
Geçmişe bağlıGelecekteki olasılıkları düşünebilen
Sağlamcı, netHayal gücü kuvvetli, ihtimalleri düşünen
PratikFantastik
GerçekçiKurgucu
Ortak normlara uygunYaratıcı
Somuta YakınSoyutlamaya yakın
Geçmişten ders alanGelecekten ilham alan
İkna edenİlham veren
Elindeki şartları değerlendirenSürekli beklenti içinde, huzursuz

T, Düşünenler (Thinkers) ve F, Hissedenler (Feelers)

Düşünenler (T) (Toplumun %50 ‘si)Hissedenler (F) (Toplumun %50 ‘si)
CiddiSamimi
Kişisel yargılarıyla hareket etmeyenKendi yargılarıyla davranan
Objektif, doğrucuDuyarlı
Yönetmelik, prensip ve kurallara odaklıDeğerlere ve bağlılığa odaklı
TarafsızTaraf tutan
Analizci, yorumcuTakdir eden, değer veren
Mesafeli duranYakınlık kuran
Eleştirici, yargılayıcıAnlayışlı
Eşit paylaştıranKendini adayan, geçimli
Ölçen, hesaplayanEtkiye göre tepki veren
Kişisel yargıdan uzak seçimKendine yakınlığına göre seçim
Mantığa göre hareket edenDuygularına göre hareket eden
Siyah beyaz , test ederek düşünenSoruların arkasındaki itkileri gören

J, Yargılayan (Judgers) ve P, Algılayan (Perceivers)

Yargılayan (J) (Toplumun %50 ‘si)Algılayan (P)  (Toplumun %50 ‘si)
Programlı, kurallıRutine karşı, alternatif arayan
Sistematik, düzenli, yöntemliAnı değerlendiren
Tedbirli, temkinliKeşifçi
Konuları karara bağlayanBir çok fikri olan, sürekli fikir bulan
Sabit, esnek olmayanRahatına düşkün, esnek
İyi organizeDağınık
Parçaları ayıranParçaları karıştıran
Geleceği planlayanHayatın akışına açık
Başkalarının hayatını yönetenBaşkalarına anlayış gösteren
Sabit FikirliAçık fikirli
AceleciTelaş etmeyen
Onaylanmayı isteyenKadere, alınyazısına inanan
Sürelere uyanSüreleri umursamayan
Hemen bitiren, sonuç isteyenBekleyip gören, sürece bakan
Kestirip atan, köprüleri yakanUzlaşmacı

Peki bu MBTI çiftlerinden hangisi size daha çok uyuyor. Sizi temsil eden 4 harfi keşfedebildiniz mi?

Burada da görüldüğü gibi, bu dört sorunun her biri, iki ayrı seçeneğe sahip ve her karakter, bunlardan bir tanesine daha çok meyilli. Buna göre farklı kombinasyonlarla, 16 farklı karakter tipi ortaya çıkıyor. Bu karakter tipleri de sahip oldukları özelliklerin baş harflerinden oluşan, 4 harfli bir kelime ile ifade ediliyor. Peki nedir bu dört harften oluşan MBTI karakter tipleri? Bu tipler kendi aralarında da hangi kategoriye giriyorlar?

Bu MBTI tipleri ve dahil oldukları gruplar şu şekilde:

Zanaatkarlar / Kaşifler kategorisi;

 • ESTP     Girişimciler
 • ISTP      Ustalar
 • ESFP      Oyuncular
 • ISFP       Maceracı

Koruyucular / Gözcüler kategorisi;

 • ESTJ      Amirler
 • ISTJ       Müfettişler
 • ESFJ       Destekçiler
 • ISFJ        Koruyucular

İdealistler / Diplomatlar Kategorisi;

 • ENFJ      Öğretmenler
 • INFJ       Danışmanlar
 • INFP      Şifacılar
 • ENFP     Şampiyonlar

Rastyonalistler / Analizciler Kategorisi;

 • ENTJ      Buyurucu
 • INTJ       Mimar
 • ENTP     Tartışmacı
 • INTP      Mantıkçı

Bu 16 MBTI karakter tipinin kendi arasında tekrar bölünmesinin nedeni ise aşağıdaki dört temel MBTI karakter tiplerinden dolayı. Yani, bu yukarıdaki kombinasyonlarda, belirli iki kombinasyonu barındıran tipler, ayrıca bir grup oluşturuyorlar.

Zanaatkarlar olarak ifade edilen kategorideki tipler, sağduyulu, algılarıyla çalışan, kavrayan tipler. ESTP, ISTP, ESFP, ISFP bu grubun üyeleri. Kısaca SP barındıran tipler.

Koruyucular kategorisi hem sağduyulu hem de yargılayan karakterdeki insanlar. Bu tiplere, ESTJ, ISTJ, ESFJ, ISFJ tipleri giriyor. Kısaca SJ barındıran tipler.

İdealistler kategorisi hem sezgisel hem de duygularıyla hareket eden insanlar. Bu grubun üyeleri is, ENFJ, INFJ, INFP, ENFP. Kısaca NF barındıran tipler.

Rasyonalistler olarak ifade edilen kategorideki tipler, daha çok sezgi ve düşüncelerle hareket eden dipler. Bu gruba, ENTJ, INTJ, ENTP, INTP tipleri giriyor. Kısaca NT barındıran tipler.


MBTI Testi: 16 Farklı MBTI Karakteri ve Özellikleri

MBTI testi ile belirlenen her bir MBTI karakterinin kendine has özellikleri mevcut. Bu özellikler de yerine göre avantajlı veya dezavantajlı özellikler. Burada, herhangi bir karaktere iyi veya kötü demek kesinlikle mümkün değil. Çünkü, her bir karakterin güçlü ve zayıf yönleri var.

MBTI yöntemi ile kişinin belirli bir iş veya koşul için uygun olup olmadığı aşağı yukarı belirlenebilir. Tabi bu da kesin bir sonuç verir diyemeyiz. Burada amaç sadece kişinin yatkın olduğu şeyleri bulmak.

O zaman vakit kaybetmeden, MBTI ‘ın 16 farklı karakter tipine biraz daha yakından bakalım. Burada akılda kalıcı olması adına, bu karakter tiplerini sevilen film ve dizi karakterleri ile eşleyeceğim. Bu yöntem ile sanırım, MBTI tipleri aklınızda daha iyi kalacak. O zaman başlayalım.


ESTP Girişimciler

MBTI ESTP karakterleri, uçlarda yaşamaktan zevk alan insanlardır. Kuralları pek sevmezler ve uymazlar. Kurallar onlara uyar desek daha doğru olur. ESTP ‘ler, Enerjileri ile insanları büyülerler. Girdikleri ortama farklı bir hava ve enerji katarlar. İnsanları etkileme yetenekleri oldukça yüksektir. Bu yüzden özellikle satış pozisyonlarında çok başarılı olabilirler. Zeki, hazır cevap ve neşeli insanlardır. Sohbetleri yetenekleri üst düzeydedir. ESTP karakterlerinin farklı bir çekicilikleri vardır, bir nevi şeytan tüyü. İnsan ilişkilerini iyi yönetirler ve vücut dilini iyi analiz ederler. ESTP tipleri sanki insanları etkilemek için doğmuştur, sezgileri çok kuvvetlidir. Bu kişiler kitleleri eğlendirebilecekleri gibi, bunu bir şova da dönüştürebilirler.

Eğer MBTI Testi ile, siz de bir ESTP çıktıysanız, şanslısınız! Çünkü bu enerji kolay kolay bulunacak tarzda bir enerji değil.

Bu karakteri daha iyi anlamak adına, isterseniz sevilen film ve dizilerden ESTP tiplere örnekler verelim.

La Casa De Papel dizisini izlediyseniz, oradaki yaramaz kız Tokyo bir ESTP.  Ya da biraz daha gerilere, Lost dizisine gidelim.

mbti estp karakter la casa de papel tokyo

Lost dizisindeki Sawyer ‘da bir ESTP. Bu ikilinin bir araya geldiğini düşünebiliyor musunuz?

mbti estp lost karakter sawyer

Game of Thrones dizisini de unutmayalım isterseniz. Bu dizideki Jaime Lannister da bir ESTP. Dikkat ediyor musunuz? Bu kişilerde farklı bir çekicilik var. Adet bir satıcıda olması gereken hale etkisi ile, insanı kendine çekiyor.

mbti estp karakter game of thrones papel jaime lanister

Şimdi de bir filmden örnek verelim isterseniz ve Yüzüklerin Efendisi Üçlemesi ‘nin cüce savaşçısı Gimli ‘ye bakalım. Gimli de bir ESTP. Tabi o biraz boydan kaybediyor:) Son bir örnek de 12 Öfkeli Adam filminden 7. Jüri üyesini verebiliriz.


ISTP Ustalar

MBTI ISTP tipi, oldukça becerikli, problemleri pratik olarak çözmede usa insanlardır. Özellikle alet kullanmada oldukça maharetli insanlardır ISTP karakterler. Amaçları işlerinde ustalaşmaktır. Sosyal olarak çok yetenekli olmasalar da sadık insanlardır. Çok neşeli karakterler değildirler. Sakin karakterlerinin altında sivri bir dilleri vardır. Az ve öz konuşmayı severler. Yalnızlıktan hoşlanan bu kişiler, daha çok bireysel çalışmanın ön planda olduğu işlerde başarılı olurlar. Başına buyruk tavırları, onu sosyal anlamda biraz dezavantajlı gösterse de bireysel anlamda çok iyi iş çıkarırlar.

Eğer MBTI Testi ile, siz de bir ISTP çıktıysanız işinde çok iyi olmaya aday, bir usta olabilirsiniz. Bireysel işlerde, üstünüze yok.

Peki, ünlü film be dizilerdeki ISTP karakterleri kimler? ISTP tipini daha iyi anlamak için, şimdi de bu karakterleri gözden geçirelim.

İlk iki örneğimiz yine La Casa De Papel dizisinden. Bogotá ve Gandia. İkisi de MBTI ISTP karakter.  Özellikle Gandia ‘nın acımasız profesonel bir asker olması, karakterini daha da iyi açıklıyor.

mbti istp karakter la casa de papel gandia

Game of Thrones dizisindeki Sandor Clegane “The Hound” da bir ISTP. Usta kılıç darbelerinden de belli oluyor sanırım.

mbti istp karakter game of thrones Sandor Clegane The Hound

Filmlerden örnek verecek olursak, Yüzüklerin Efendisi Üçlemesindeki Isıldur ve Angmar ‘ın cadı kralı da iki ayrı ISTP karakter.


ESFP Oyuncular

MBTI ESFP karakterler etrafa neşe saçan oldukça eğlenceli insanlardır. Hem duyarlı hem de paylaşımcı olan ESPF tipler, etrafları tarafından oldukça sevilirler. Enerji ve coşkularıyla, etraflarındakileri eğlendirirler. Doğuştan oyuncu ve eğlence düşkünü insanlardır. Enerjisini dışarı yansıtan, insanlarla iletişim yeteneği kuvvetli olan ESFP ‘ler, özellikle insanlarla iç içe olan işlerde başarılı olurlar. Biraz da çocuk gibidir MBTI ESFP karakterleri. Yalnız kalmaktan hoşlanmazlar. Oldukça sosyal ve uyumlu karakterlerdir.

Eğer MBTI Testi ile, siz de bir ESFP çıktıysanız, şanslısınız! Hem enerjiniz hem de seveniniz çok.

O zaman ESFP ‘ler ile ilgili bilgilerimizi biraz daha pekiştirmek için, şimdi yine dizi ve film karakterlerine bakalım.

La Casa De Papel ‘in iki sevecen ve neşeli karakteri. Evet doğru bildiniz. Nairóbi ve Denver. İkisi de ESFP karakter. Zaten farklı enerjileri ve samimiyetleri ta buralara kadar geliyor bu karakterlerin.

mbti esfp karakter la casa de papel nairobi
mbti esfp karakter la casa de papel denver

Eski bir diziye gidecek olursak yine, Lost ‘un Shannon karakteri de bir ESFP. Ama Game of thrones dizisindeki Joffrey de maalesef bir ESFP. Ama isterseniz onu saymayalım:)


ISFP Maceracı

MBTI ISFP karakterler, maceracı ve sanatsal olarak yetenekli insanlardır. Yeni şeyler denemeyi, farklı tecrübeler kazanmayı, risk almayı severler. Plan program yapmayı çok sevmezler. Özellikle sezgileri çok kuvvetlidir. Koku, renk, şekil gibi detaylara çok dikkat ederler. Bu nedenle bu gurubun insanları arasından, sanatçı bir insanın çıkması olasıdır. Bu alanlarda özel bir yetenekleri vardır. ISFP tipler, yufka yürekli insanlardır. İnsanlara karşı ilgi göstermeyi severler. Özellikle çocukları çok severler. Doğayla ve hayvanlarla da oldukça ilgilidirler. ISFP ‘ler, kendilerini kelimelerden daha çok, eylemleri ile ifade etmek isterler. 

Eğer MBTI Testi ile, siz de bir ISFP çıktıysanız, şanslısınız! Sanatsal bakış açınız bir harika!

ISFP ‘ler ile ilgili bilgilerimizi biraz daha pekiştirmek için, şimdi yine dizi ve film karakterlerine bakalım.

Yine La Casa De Papel dizisi ile başlayacak olursak, Río ‘yu verebiliriz. Río bir ISFP tip.

mbti isfp karakter la casa de papel rio

Lost dizisindeki Kate Austen ve Charlie Pace de ISFP karakterlerden.

mbti isfp karakter lost kate

Game of Thrones dizisinin sevilen karakteri, John Snow ‘u atlamak olmaz tabi. O da bir MBTI ISFP karakteri.

mbti isfp karakter game of thrones john snow

Yüzüklerin Efendisi üçlemesindeki Legolas ve Éowyn de ISFP karakterlerden. Legolas ‘ın Elf gözleri, bu anlamda sanki bir tüyo olabilir:)

mbti isfp karakter lord of the rings legolas
mbti isfp karakter lord of the rings eowyn

Bir de Gollum ‘un ikincil karakteri, Sméagol ISFP karakter. Tabi Gollum ‘un diğer karakteri ise bu karakter yapısının tam zıttı, ENTJ.


ESTJ Amirler

MBTI ESTJ karakterler, yönetici karakterindeki insanlardır. İnsanları yönetme ve onlara önderlik etme konusunda emsalsiz yetenekleri vardır. Kurallara e prosedürlere oldukça bağlı olan ESTJ ‘lerin sorumluluk duygusu ve dış dünya ile olan bağlantıları oldukça kuvvetlidir. Özellikle, kural ve yöntemlerinde detaylarına çok önem veriler ve bunların oluşturulmasından kilit rolü üstlenirler. Prensiplerine oldukça bağlı olan ESTJ tipler, dürüstlüğe ve onura da çok önem verirler. Karşılarındaki insanlardan iş birliği ve bağlılık beklerler. Özellikle yönetici pozisyonları için oldukça ideal insanlardır.

Eğer MBTI Testi ile, siz de bir ESTJ çıktıysanız, mükemmel bir yönetme ve yönlendirme yeteneğiniz var!

Şimdi de sevilen film ve dizilerdeki ESTJ karakterlere bir göz atalım.

La Casa De Papel dizisinin polis liderlerine bir göz atmaya ne dersiniz. Raquel Murillo, Luis Tamayo ve Alfonso Prieto. Bu karakterlerin üçü de ESTJ karakterler.

mbti estj karakter la casa de papel Raquel Murillol
mbti estj karakter la casa de papel Luis Tamayo

Yine Lost dizisinin lider karakterleri olan Jack Shephard ‘da bir ESTJ karakter.

mbti estj karakter lost jack

Game of Thrones dizisinin Cersei Lannister karakteri de bir ESTJ.

mbti estj karakter game of thrones Cersei Lannister

12 Öfkeli Adam filmindeki 3. Jüri ve 10. Jüri de ESTJ karakter örneklerinden.  


ISTJ Müfettişler

MBTI ISTJ karakterler, geleneklere bağlı, sadık ve güvenilir kişilerdir. Kendilerini geleneklerin ve geleneksel kurumların koruyucusu olarak görürler. Çalışkan ve azimli insanladır. Daha çok perde arkasındaki rolleri üstlenirler. Otorite, ISTJ karakterler için oldukça önemlidir. Bu yüzden aidiyet duyguları oldukça kuvvetlidir, otoriteye bağlıdırlar ve bu bağlılıktan hoşlanırlar. Giyim konusunda da muhafazakar olan ISTJ ‘ler, eski eşyaları ve antikaları severler. Bu kişilerin sözleri oldukça değerlidir, söz verdiklerinde sözlerinde dururlar. Ellerindeki işi hakkıyla ve tam zamanında yaparlar. Özellikle bir kuruma bağlı sadık bir çalışan olabilirler.

Eğer MBTI Testi ile, siz de bir ISTJ karakteri çıktıysanız, kurulu düzenler için çok sadık, güvenilir ve eşsiz bir destekçisiniz!

Şimdi de sevilen film ve dizilerdeki ISTJ karakterlere göz atalım isterseniz.

Perde arkasındaki, azimli ve çalışkan kişilerdir demiştik ISTJ ‘ler için. La casa De Papel dizisindeki özel kuvvetler lideri Suárez de tam bu karaktere uyuyor. Çünkü, o bir ISTJ.

mbti istj karakter la casa de papel suarez

Lost dizisindeki Sayid Jarrah ve Jin Kwon da iki ayrı ISTJ karakter. Yine Game of Thrones dizisinden de örnek verecek olursak, sevilen karakter Ned Stark, Brienne of Tarth ve Stannis Baratheon da MBTI ISTJ karakterler.

mbti istj karakter game of thrones ned stark
mbti istj karakter game of thrones brienne of tarth Lannister

Yüzüklerin Efendisi Kralın Dönüşü Filmindeki Denethor da bir ISTJ. 12 Öfkeli Adam filmindeki 4. Jüri de ISTJ karakter örneklerinden.


ESFJ Destekçiler

MBTI ESFJ karakterler, bütün kişilik tipleri arasındaki en sosyal olan tiplerdir. Oldukça uyumlu bir yapıda olan bu karakterlerin, enerjisi de oldukça yüksektir. Etrafları tarafından çok sevilirler. Hem yardımsever hem de arkadaş canlısı olan ESFJ ‘ler, başkalarına yardım etmekten büyük keyif alırlar. Her zaman yardıma hazır bir kişilikleri vardır. Sorumluluk bilinci oldukça yüksektir. Müthiş bir organizasyon yeteneği vardır. ESFJ karakterler çok sempatik olduklarından, sosyal ortamlarda aranan kişilerdendir. Bu karakterler beğendikleri kişileri idol olarak görürler. Sosyal kuruluşlara üye olmayı ve bu kurumlar için çalışmayı severler. Sürekli destek ihtiyacı duyarlar. Onlara kayıtsız kalınması, onları üzer.

Eğer MBTI Testi ile, siz de bir ESFJ çıktıysanız, çok sevilen ve sosyal ortamlarda aranan bir insansınız!

Şimdi de sevilen film ve dizilerdeki ESFJ karakterlere göz atalım isterseniz.

La Casa De Papel dizisinin kocaman ama sempatik karakteri Helsinki. O bir ESFJ karakter.

mbti esfj karakter la casa de papel helsinki

12 Öfkeli Adam filmindeki, Jüri 1 ve Jüri 6 da ESFJ karakterler örneklerinden.


ISFJ Koruyucular

MBTI ISFJ karakterler, sevdikleri için her şeyi göze alan, savunmacı ve korumacı tiplerdir. Kendilerini adeta sevdiklerini korumaya adamışlardır. Normal şartlarda sevdiklerini fazla belli etmeseler de konu sevdiklerini savunmaya geldiğinde, adeta bir aslan gibi kükrerler. Başkalarının güvende olması için çabalayan, onların ihtiyaçları için kendini feda edebilen kişilerdir ISFJ ‘ler. Özellikle özürlü bakımı konusunda, son derece yeteneklidirler. Kıymeti bilinmeyen farklı görevlerde, uzun süreler çalışabilirler. Ve genellikle onlara olduklarından daha az değer verilir. İçinde bulundukları koşullara bağlı, statükoyu seven, güvenilir çalışanlardır ISFJ tipler. Bireysel ihtiyaçlarının başkaları tarafından karşılanması gerektiğine inanan bir yapıları vardır.

Eğer MBTI Testi ile, siz de bir ISFJ karakteri çıktıysanız, sevdikleriniz çok şanslı! Onlar için her şeyi yapabilirsiniz.

Şimdi de sevilen film ve dizilerdeki ISFJ karakterlere göz atalım isterseniz.

Yine dizilerden başlayacak olursak, La Casa De Papel dizisinin üç duygusal karakterini bu tip inşalara örnek olarak verebiliriz. Mónica Gaztambide, Ángel Rubio ve Moscú. Üçü de ISFJ karakter.

mbti isfj karakter la casa de papel Moscow
mbti isfj karakter la casa de papel Monica Gaztambide

Lost dizisindeki Sun Kwon da bir ISFJ. Ve Game of Thrones ‘un duygusal prensesi Sansa Stark da bir MBTI ISFJ karakteri.

mbti isfj karakter game of thrones sansa stark

Şimdi de ISFJ karakterler için filmleri inceleyelim isterseniz. 12 Öfkeli Adam filmindeki Jüri 2 mesela. O da bir ISFJ karakter. Star Wars filmindeki C-3PO, Karayip Korsanları ‘ndaki William Turner Jr. ve Joshamee Gibbs, son olarak Yüzüklerinden Efendisi filmindeki Sam ve Bilbo Baggins. Hepsi ISFJ karakterlere örnek film karakterleri.

mbti isfj karakter lord of the rings sam

ENFJ Öğretmenler

MBTI ENFJ karakterler, doğuştan lider ruhlu, kişilere potansiyellerini başarmak için ilham veren, karizmatik kişilerdir. Kimi zaman bir koç, kimi zaman bir öğretmen, kimi zaman da bir lider olarak karşımıza çıkar ENFJ tipler. Birlikte çalıştıkları kişilere kılavuzluk etmekten büyük keyif alan bu karakter tipleri, sözleri ile insanları büyülerler. İnsanlara verdikleri ilhamla, onların hayatlarını değiştirebilirler. İnsanların yeteneklerini, tutkularını keşfetme gibi bir yeteneğe sahiptirler. ENFJ ‘ler, topluluk içinde, eğlenceli ve karizmatiktirler. Doğuştan gelen iletişim yetenekleri, onlara insanları kelimelerle etkileme gücünü verir. İyi bir öğretmen, karizmatik bir lider, takımını başarıdan başarıya koşturan bir koç olabilir ENFJ ‘ler.

Eğer MBTI Testi ile, siz de bir ENFJ karakteri çıktıysanız, siz mükemmel bir lider olabilirsiniz!

Peki ENFJ karakterlere örnek vermek istersek, kimleri verebiliriz? İşte MBTI ENFJ karakterlere örnekler.

Aslında ENFJ tipler, toplumda az görülen karakterdeki insanlardır. Bu yüzden, örnek bulmakta biraz zorlandım. Ama güzel bir örnek ile başlayabiliriz. Ulu önder, baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk tam bir ENFJ karakter.

mbti enfj karakter Mustafa Kemal Ataturk

Game of Thrones dizisindeki Margaery Tyrell de ENFJ tiplere verilebilecek örneklerden. Karayip Korsanları filmlerindeki, Angelica yine bir ENFJ karakter.

mbti enfj karakter game of thrones Margaery Tyrell

Vetabi çocukluğumda en sevdiğim dizilerden biri olan Zorro. O da bir ENFJ karakter.

mbti enfj karakter zorro

INFJ Danışmanlar

MBTI INFJ karakterler, toplumda oldukça az görülen ve insanlara yardım etmekten büyük keyif duyan, ilham verici idealist kişilerdir. Adalet duyguları ve ahlaki değerlere bağlılıkları oldukça gelişmiştir. Hedefleri için sadece hayal kuran kişiler değil, aynı zamanda somut adımlar da atan karakterlerdir. Başkalarına yardım etmeyi hayat amacı edinmişlerdir. Ve bu yardımı, sorunları kökünden çözmeye yönelik atan kişilerdir. Sezgileri ve iç dünyaları oldukça güçlüdür. Karşıdaki kişinin ne hissettiğini kolaylıkla anlarlar. Çevrelerindeki kişilere, kişisel gelişimleri konusunda destek olurlar. Mistik bir yapıları olan INFJ ‘lerin, aynı zamanda şiirsel ve yazınsal tarafları da kuvvetlidir.

Eğer MBTI Testi ile, siz de bir INFJ karakteri çıktıysanız, siz çevrenizdeki insanlar için bir şanssınız. Onlara rehberlik eden, amaçlarına ulaşmaları için çaba gösteren bir insansınız. 

Peki INFJ karakterlere sevilen film ve dizilerden örnek vermek istersek, kimleri verebiliriz? İşte MBTI INFJ karakterlere örnekler.

Lord of the Rings ile başlayacak olursak, ilk örneğimiz tabiki Aragorn. Aragorn tam bir INFJ.

mbti infj karakter lord of the rings aragorn

Ve tabi bilge Elf, Galadriel. O da bir INFJ karakteri.

mbti infj karakter lord of the rings Galadriel

12 Öfkeli Adam filmindeki jüri 8 de bir INFJ. MBTI INFJ tiplerine diğer bir örnek ise, Harry Potter filmlerindeki Albus Dumbledore.

mbti infj karakter harry potter Albus Dumbledore

Dizilerden örnek verecek olursak, Lost dizisindeki John Locke, Game of Thrones dizisindeki Daenerys Targaryen yani khaleesi INFJ karakter tiplerinden.

mbti infj karakter game of thrones Daenerys Targaryen

INFP Şifacılar

MBTI INFP karakterler, her durumda pozitife odaklı, doğal arabuluculardır. Her olayda pozitif bir taraf görme eğilimindedirler. Küsleri barıştıran, huzur ortamını sağlayana bu kişiliklerdir. Oldukça sosyal kişiler olarak görünseler de gerçek dostları azdır. Dürüst, sadık ve şefkatli kişilerdir. İnsanları oldukları gibi kabul ederler. Bireysel değerlerine oldukça önem verirler ve dünyaya barış getirme hevesindedirler. Dışarıdan çekincen ve utangaç olarak algılanabilen INFP karakterler, yüksek potansiyele sahip kişilerdir. Bu potansiyelin açığa çıkması halinde, parlayacak insanlardır INFP tipler.

Eğer MBTI Testi ile, siz de bir INFP karakteri çıktıysanız, siz tam bir pozitif ve huzur insanısızınız! 

Şimdi de sıra, INFP karakterlere sevilen film ve dizilerden örnek vermede. İşte farklı INFP karakter örnekleri.

Yüzüklerin Efendisi filmindeki Arwen ve Frodo iki INFP karakter. Özellikle Arwen, huzur dolu doğasıyla bunu çok yansıtan bir karakter.

mbti infp karakter lord of the rings arwen
mbti infp karakter lord of the rings frodo
infp karakter arwen lord of the rings

12 Öfkeli Adam filmindeki Jüri 9 da INFP olan film karakterlerinden.

Lost dizisindeki Desmond da bir INFP. Uzun bir müdde o düğmeye basarak dünyayı korumasından da anlayabiliriz aslında bu karakterini:) Game of Thrones dizisindeki, Bran Stark da INFP tiplerden biri.

mbti infp karakter game of thrones bran stark

ENFP Şampiyonlar

MBTI ENFP karakterler, yaratıcı ve özgür ruhlu kişilerdir. Etrafındaki kişilerin potansiyellerini ortaya çıkarmak konusundan oldukça yetenekli olan ENFP ‘ler, oldukça destekleyici ve yüreklendirici motivasyon uzmanlarıdır. İnsanları potansiyelleri konusunda hem keşfederler hem de onları bunu yapmaları için motive ederler. ENFP karakterler, bulundukları ortama neşe katarlar, insanları enerjileriyle büyülerler. İnsanlara ilham vermek ve sosyal konularda konuşmak için, müthiş bir tutku duyarlar. Yeni şeylere denemeye oldukça ilgi duyan ENF tipler, özgürlükleri konusunda oldukça hassastırlar. Hiçbir yere bağımlı olmak istemezler. ENFP karakterlerin, Gözlem ve sezgi yetenekleri oldukça güçlüdür. Bir ENFP karakter, yaratıcılığın sınırlarını zorlayan bir insandır. 

Eğer MBTI Testi ile, siz de bir ENFP karakteri çıktıysanız, siz yaratıcı, enerjik ve tam bir motivasyon uzmanısınız. Yeter ki sizi özgür bıraksınlar:)

Peki, ENFP karakterlere kimleri örnek verebiliriz? İşte sevilen film ve dizi oyuncularından, ENFP karakter olanlar.

La Casa De Papel dizisindeki, Julia (Manila) bir ENFP karakter.

mbti entp karakter la casa de papel manila

12 Öfkeli Adam filmindeki jüri 12 ve Karayip Korsanları ‘ndaki, Calypso / Tia Dalma da ENFP karakterlerden.

mbti entp karakter karayip korsanlari tia dalma

Charlie ‘nnin Çikolata Fabrikası ‘ndaki Will Wonka karakteri ile Johnny Depp. Will Wonka, filmde bir ENFP tipi temsil ediyor.

mbti enfp karakter charlie nin cikolata fabrikasi willy wonka

Ve müthiş bir film olan Ölü Ozanlar Derneği ‘nin Kaptanı! Öğretmen John Keating de bir ENFP karakter. Zaten yaratıcılığı ve özgürlüğe vurgusuyla bunu filmde defalarca vurguluyor.

mbti enfp karakter olu ozanlar dernegi john keating

ENTJ Buyurucular

MBTI ENTJ karakterlerler, liderlik özelliklerine sahip sorumluluk almayı ve yönetmeyi seven insanlardır. Grup çalışmalarında lider konumundakiler genelde ENTJ kişilik tipidir. ENTJ liderler, her zaman bir yol bulan, bulamayınca da yaratan üretken liderelerdir. Hayalperest bir kişilikleri olmakla birlikte, hayalleri konusunda çevresindekileri de destekleyen insanlardır ENTJ tipler. Hedeflerine ulaşmak için ellerindeki malzemeyi ve kişileri çok verimli kullanırlar. Böylelikle yaptıkları işe ve çevrelerine düzen getirirler.  Çok sistematik ve öngörülü insanlardır. Açık sözlü, sabit fikirli ve kararlı taraflarıyla, etrafındakilere isteklerini net bir şekilde ifade edebilirler. Mantıksal akıl yürütmede üstün ve hızlı insanlardır ENTJ ‘ler.

Eğer MBTI Testi ile, siz de bir ENTJ tipi çıktıysanız, siz çok organize bir lidersiniz. Grupların yönetimi sizden sorulur.

Peki, ENTJ karakterlere kimleri örnek verebiliriz? İşte sevilen film ve dizi oyuncularından, ENTJ tipler.

La Casa De Papel dizisindeki Berlin ENTJ tipler için güzel bir örnek.

mbti entj karakter la casa de papel berlin

ENTJ ‘lere Yüzüklerin Efendisi ‘nden bir örnek verecek olursak, bu Ölülerin Kralı olabilir.

Bu karaktere bir örneği Gladyatör filminden verecek olursak, bu karakter kesinlikle Maximus Decimus Meridus ‘u canlandıran Russell Crowe olur.  

mbti entj karakter gladyator maximus.jpg

INTJ Mimarlar

MBTI INTJ karakterler, bütün tipler arasında kendilerine en çok güvenen tiptir. Lider ruhlu ama liderlik için yanıp tutuşmayan bir karaktere sahiptir. Oldukça pragmatik olan MBTI INTJ tipler, çok stratejik düşünürler ve her şey için planları vardır. Zorluklardan yılmayan, hatta onlardan beslenen, başkalarından kolay kolay etkilenmeyen, pratik, sakin ve objektif insanlardır INTJ ‘ler. INTJ tipler, başkalarının isteklerini anlama konusunda da oldukça yeteneklidirler. Doğru stratejiler ve müthiş karar alma yetenekleriyle, doğru kişileri doğru görevlere yönlendirebilen lider kişiliklerdir.

Eğer MBTI Testi ile, siz de bir INTJ tipi çıktıysanız, mükemmel strateji ve planlarınızla siz çok iyi bir lidersiniz.

Peki, INTJ kişiliklerine kimleri örnek verebiliriz? İşte sevilen film ve dizi oyuncularından, INTJ tipler.

La Casa De Papel dizisi dendiğinde, akla ilk gelen kişi bir INTJ. Tabi ki profesörden bahsediyorum. Profesör eksiksiz planları ve eşsiz stratejileriyle, tam bir INTJ.

mbti intj karakter la casa de papel professor

Yüzüklerin Efendisindeki iki büyücü, Gandalf ve Saruman da INTJ karakterlerden. Lost dizisindeki Ben de bir INTJ.

mbti intj karakter lord of the rings gandalf
mbti intj karakter lord of the rings saruman

ENTP Tartışmacılar

MBTI ENTP karakterleri, bilgiye aç, öğrenmekten inanılmaz keyif alan, oldukça tartışmacı tiplerdir. Her konuda soracak bir soruları vardır ENTP tiplerin. Hemen hemen her konuya ilgileri vardır. Bu nedenle hayal güçleri sınırsızdır. Orijinal fikirlere sahiptirler fakat bu fikirleri icraata geçirmede biraz zayıf kalabilirler. Farklı yöntemler denemekten keyif alırlar ENTP ‘ler. Bu nedenle, yaratıcılıklarını kullanacakları işlerde çok başarılı olabilirler. Karmaşık fikirleri karşıdaki insanlara anlatmada ustadırlar. Fakat zaman zaman etrafındaki insanları küçümseme durumuna girebilirler ve tek adamlığa oynayabilirler. Dilleri biraz sivri olan ENTP ‘ler, akıllarına gelen şeyleri çekinmeden söyleyebilirler.

Eğer MBTI Testi ile, siz de bir ENTP tipi çıktıysanız, birçok şeye ilginiz var ve hayat boyu öğrenme modunda olan bir karaktersiniz. Hayat sizin için bir keşif macerası.

Peki, ENTP kişiliklerine kimleri örnek verebiliriz? İşte sevilen film ve dizi oyuncularından, ENTP karakterler.

La Casa De Papel dizisinde diziye sonradan dahil olan, kadın komiser Alicia Sierra ve yaramaz çocuk Palermo, ikisi de ENTP karakter.

mbti entp karakter la casa de papel alicia sierra
mbti entp karakter la casa de papel alicia palermo

Ve Batman Dark Night filmindeki Joker de bir ENTP karakter.

mbti entp karakter dark night joker

Ve tabi okyanusların en tatlı korsanı, Jack Sparrow. O da bir ENTP.

mbti entp karakter karayip korsanlari kaptan jack sparrow

INTP Mantıkçılar

MBTI INTP karakterler, oldukça mantıklı insanlardır. Araştırmacı, sürekli öğrenen ve akıl danışılan kişiliklerdir INTP tipler. Farklılıkları ve uyuşmazlıkları çok iyi analiz edebilirler. Güçlü konsantrasyonları, zekaları ve dünyayı anlama istekleriyle, anlaşılması güç şeyleri keşfetmeyi, öğrenmeyi çok severler. İnce düşünceli ve detaylar karşısında sabırsız olan MBTI INTP karakterleri, oldukça ciddi insanlarıdr. Sakinlikleri dışarıdan belli olur, biraz da asosyaldirler. Kendi kendilerine çalışmayı çok severler.

Eğer MBTI Testi ile, siz de bir INTP tipi çıktıysanız, siz tam bir mantık insanısınız. Danışanlarınız oldukça çok ve siz onlara ışık oluyorsunuz.  

Peki, INTP kişiliklerine kimleri örnek verebiliriz? İşte sevilen film ve dizi oyuncularından, INTP karakterler.

Sherlock Holmes dizisindeki Sherlock bir INTP karakter.

mbti intp karakter sherlock holmes sherlock

Ve tabi zekası ve buluşları ile insanlığa ışık olmuş Albert Einstein O da bir INTP.

mbti intp karakter albert einstein

MBTI Testi ile Siz de Kişiliğinizi Saptayabilirsiniz!

MBTI ve MBTI testi ile ilgili farklı örneklere değindiğimiz yazının sonuna geldik. Siz de kendi MBTI karakterinizi bularak, kendinizi tanıma yolculuğunda bir adım daha atabilirsiniz. Acaba hangi MBTI karakterleri size daha yakın? Yoksa siz, gıcık olduğunuz bir karaktere daha mı çok benziyorsunuz? İşte bunların cevabını verebilmek için MBTI testini çözerek, karakteriniz hakkında daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz.

Farklı bir karakter testi için, 4 farklı renge göre karakterler in anlatıldığı yazıma da göz atabilirsiniz.

Gökhan Kösem

Buna Da Bakın

psikolojik testler dinginyasam.com 2

Külkedisi Psikoloji Testi

Bu psikolojik testte sizinle ilgili bir noktayı tespit edeceğiz. Testimizin ismi külkedisi testi. Kokoloji kitabından …

psikolojik testler dinginyasam.com 1

Haftalık Dergi Psikolojik Testi

Psikolojik testlerimizden bu psikolojik testte hepimizin bildiği haftalık dergilerle ilgili bir soru ile karşı karşıyayız. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir